1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Всемирная Академия Числографики "Звездный Числовой Путь" поддерживает обращение к Министру Образования и Культуры Украины | Андрей Знайда


Всемирная Академия Числографики "Звездный Числовой Путь" поддерживает обращение к Министру Образования и Культуры Украины (обращение ниже).

Шановні колеги!

 

Нещодавно МОН України, попри багаточисельні звернення освітян і науковців з усіх регіонів нашої держави, "продавило"; свою ідею про злиття в межах спеціальності "Середня освіта" предметної спеціалізації "Здоров'я людини" з предметною  спеціалізацією "Біологія". Сьогодні під загрозою опинилася унікальна за своєю суттю підготовка вчителя основ здоров'я - одне  з найвизначніших досягнень в галузі вищої педагогічної освіти України.

В умовах модернізації української школи на засадах міждисциплінарної інтеграції, один з найбільш дієвих шляхів збереження підготовки вчителя основ здоров'я ми вбачаємо в розробці інтегрованого державного стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціальності "014.05. Біологія та здоров'я людини", який дозволить  оптимально об'єднати біологічну та валеологічну підготовку майбутнього вчителя.

У зв'язку з цим просимо всіх небайдужих до долі української освіти й здоров'я нації, підготувати від своїх організацій та установ листи до МОН України з вимогою щодо розробки та впровадження такого стандарту.

З повагою,

проф. Марія Гончаренко і колектив кафедри валеології ХНУ імені В.Н. Каразіна

проф. Юрій Бойчук і колектив кафедри спеціальної, інклюзивної і здоровя'збережувальної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація валеологів"

Лист до Міністра освіти і науки України

Шановна Ліліє Михайлівно!

Дуже високо цінуємо всі Ваші починання МОН України щодо реформування, модернізації, демократизації та євроінтеграції вітчизняної системи освіти. У звʼязку з цим ми хочемо підняти надзвичайно важливе питання, що повʼязане із сучасним станом здоров᾽я підростаючого покоління, який можна охарактеризувати як катастрофічний.

Від вирішення питань здоров᾽я збереження, насамперед через освіту, залежить збереження генофонду української нації, її життє- та обороноздатність, формування іміджу України як сучасної європейської держави.

Для поліпшення здоров᾽я з одного боку робиться дуже багато, а з іншого – деякі пропоновані заходи викликають глибоке занепокоєння.

У зв’язку із затвердженням «Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за яким буде здійснюватися формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів» та відповідно з цим приєднання предметної спеціалізації «Здоров’я людини» до предметної спеціалізації «Біологія»,

вважаємо за необхідне висловити наступне.

1. Описані зміни призведуть до зникнення «Здоров’я людини» як повноцінної окремої предметної спеціалізації, орієнтованої на підготовку вчителя основ здоров’я та в цілому негативно вплинуть на здійснення новою українською школою своєї здоров’я збережувальної функції у суспільстві.

2. Упровадження в інваріантну складову навчального плану загальноосвітньої школи предмета «Основи здоров’я» та професійна підготовка вчителів основ здоров’я у вищих навчальних закладах – одне з найбільш визначних надбань вітчизняної освіти. Україна – єдина країна пострадянського простору, котра зуміла не тільки задекларувати ідею «Здоров’я через освіту», але й реалізувати її на практиці.

Навчальні курси зі здоров’я збереження і безпеки людини під різними назвами викладаються у понад 170 країнах світу як інваріантні або варіативні складові навчальних планів. Саме грамотність у питаннях здоров’я, з точки зору Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, має вирішальне значення для розширення прав і можливостей як дітей, так і дорослих.

3. Технічне злиття спеціалізації «Здоров’я людини» зі спеціалізацією «Біологія» призведе до біологізації всіх практичних підходів до здоров’я збереження і зосередження уваги виключно на фізичному здоров’ї.

Це буде суто медико-біологічний підхід до формування здоров’я, який вже довів свою неефективність. У той же час підготовка вчителя з питань здоров’я – це глибока психолого-педагогічна та валеологічна підготовка, спрямована на формування в учнів базових компетентностей у сфері здоров’я, безпеки життєдіяльності, успішної соціалізації, самореалізації та продуктивного життя. Науковим фундаментом підготовки вчителя основ здоров’я є валеологія як інтегральна наука про збереження здоров’я здорової людини.

Лише валеологічна підготовка дозволяє сформувати у майбутнього вчителя цілісний підхід до розуміння здоров’я як феномену зі взаємопов’язаними та взаємозалежними складниками - фізичним, психічним, соціальним та духовним; виробити єдину стратегію до їх збереження, відновлення і розвитку.

І формуватися ці компоненти мають разом, результатом чого є розвиток життєвих навичок та психосоціальної компетентності як основи успішного пристосування до складних екологічних та соціально-економічних умов. Самостійно біологія не зможе ніяким чином досягти виконання цього завдання.

Таке рішення може призвести до виховання валеологічно безграмотних наступних поколінь, погіршення і без того катастрофічного стану здоров’я населення України й повільного вимирання нації.

4. Наявний стандарт предметної спеціалізації 014.05 Середня освіта (Біологія) взагалі не має жодного посилання на термін «здоровʼя» серед компетентностей випускника і має лише згадку про основи здорового способу життя в підрозділі «Знання» програмних результатів навчання, ніяким чином не передбачено навички з діагностики та формування здоров’я, володіння здоровʼязбережувальними компетентностями, тому не може бути застосований для підготовки вчителів основ здоров'я без відповідного корегування.

5. У зв’язку з цим просимо при секторі вищої освіти Науково-методичної ради МОН України створити нову комісію (за рахунок об’єднання підкомісій з біології і здоров’я людини) для розробки нового інтегрованого державного стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціальності «014.05. Біологія та здоров’я людини».

Кваліфікацію, що буде присвоєна таким фахівцям, просимо сформулювати в такому вигляді «Учитель біології та здоров’я людини».

6. Також просимо збільшити розміщення державного замовлення підготовки вчителя біології та здоров’я людини у вищих навчальних закладах, здоров’язбереження оголосити провідним гаслом сучасної освіти в Україні.

Плекаємо надію, що Ваша громадянська позиція та відповідальне ставлення до питання збереження здоров’я дітей та молоді буде сприяти розвитку одного з найважливіших освітніх напрямів, пов’язаного з формуванням, розвитком і збереженням фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я підростаючого покоління в Україні. Сподіваємося, що МОН України нарешті врахує думку науковців й освітян про важливість даного питання й подальші реформи будуть здійснюватися під гаслом «Здоров’я через освіту».

P.S.

Автори звернення

Міжнародний учбово-консультативний центр «Валеологія»

м. Дніпро, Україна

засновник ПП ПВКФ «Валеологія» віце - президент Всеукраїнської асоціації інтегративної психосоматичної медицини, валеолог- педагог, доктор філософії валеології , дійсний член МАБЕТ

Пивоварчук Володимир Савелійович

 

Всесвітня академія числографіки

м. Яффа, Ізраїль

валеолог-консультант

Знайда Артем Андрійович

президент академії, член Національної спілки журналістів України,

валеолог-консультант

Камінський Володимир Володимирович,

м. Луцьк, Україна

валеолог –консультант

Знайда Андрій Олександрович

м. Дніпро, Україна

валеолог-педагог

Пивоварчук Володимир Савелійович

 

Міжнародний учбово-консультативний центр «Валеологія»

м. Дніпро, Україна,

 

Всесвітня академія Числографіки

м. Яффа, Ізраїль

підтримують листа до Міністра освіти і науки України
Ваше мнение очень важно Что думаете о "Всемирная Академия Числографики "Звездный Числовой Путь" поддерживает обращение к Министру Образования и Культуры Украины | Андрей Знайда"

Напишите Ваше мнение в комментарии