1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Почесне рабство


“Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України”

(стаття 65 Конституції України)

Здавалося б все чітко і ясно, 65-та стаття Конституції України декларує, що захист Вітчизни, є обов'язком громадян України. Проте на стадії реалізації цієї статті виникають питання, як саме громадяни України мають реалізувати свій обов'язок.

З історії та сучасності відомо багато форм реалізації цього обов'язку. Це може бути обов'язкова військова служба, контрактна армія, озброєний народ, окрема каста воїнів та ін.

Наразі в Україні цей обов'язок реалізований у вигляді загального військового обов'язку, або як його ще називають, керуючись традицією часів радянського союзу, "почесний обов'язок громадянина".

Та чи найкраща форма реалізації цієї статті Конституції України запроваджена зараз?

До розгляду цього питання можливі два підходи – з позицій прав людини, та утилітарний підхід. Розглянемо ці підходи детальніше.

Права людини

Так як Україна – цивілізована держава, в ній мають дотримуватись права людини. В 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН була проголошена "Загальна декларація прав людини".

Приведемо деякі витримки, що торкаються прав людини саме в аспекті загальної військової служби:

Стаття 1

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Стаття 2

Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті.

Стаття 3

Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.

Стаття 4

Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах.

Стаття 13

1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави.

2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну.

Стаття 20

1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.

2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.

Стаття 23

1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю.

3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення.

4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів.

Як ми бачимо, з точки зору Загальної декларації прав людини обов'язкову військову службу можна охарактеризувати як рабство.

Рабство — насильницьке підпорядкування однієї людини іншій або однієї групи людей іншій групі людей.

Правозахисні організації розробили певні критерії визначення сучасного рабства:

  1. Діяльність людини контролюється іншими особами за допомогою насильства або погроз його застосування.

  2. Людина знаходиться в певному місці і займається певною діяльністю не по своїй волі, а також позбавлена можливості змінити ситуацію за власним бажанням.

  3. За свою роботу вона або взагалі не отримує платню, або отримує мінімальну оплату, що не покриває її потреб на захист, повноцінне харчування, оздоровлення, лікування, освіту тощо.

Утилітарний підхід

Крім безпосереднього захисту Вітчизни громадянину України приходиться вирішувати багато інших проблем. Всі вони потребують часу та ресурсів, які далеко не безмежні. Тому постає питання ефективного використання часу та ресурсів у межах країни.

Відомо, що різні люди володіють різними здібностями. Саме стало передумовою тому, що на Землі виникла цивілізація, в процесі розвитку якої йшло поглиблення розподілу праці.

Так як військова справа - це один із видів людської діяльності, то там також існує поділ праці, здібності до якого в різних людей різні.

Частина людей має більші здібності до військової справи ніж до інших видів людської діяльності. Якраз такі люди можуть служити в контрактній армії. Інші люди навпаки, мають менші здібності до військової служби, тому їх примусовий примусовий призов зменшує продуктивність економіки (в масштабах країни), так як відволікає їх від діяльності, в якій вони найбільш продуктивні.

Тому примусова служба сповільнює зростання економіки України!

Як вирішити проблему

Одним з методів демократичного лобіювання є інститут петицій. В Україні він теж існує. Реалізовано це у формі сайту для збору підписів.

Громадяни України періодично роблять спроби достукатись до влади.

Про це можна дізнатись за посиланням, де достатньо натиснути на "Пошук", щоб побачити активність людей у цьому напрямку.

Як можна побачити, громадяни досить часто подають петицію з вимогою змінити форму комплектування армії. Проте рідко коли петиція набирає кілька сотень голосів.

Саме тому пропонуємо консолідувати зусилля, й проголосувати за одну петицію, котра набере 25000 голосів, необхідних для розгляду петиції президентом.

Сергій Супрунович

Посилання

  1. Конституція України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-ст.65. – URL: https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii

  2. Загальна декларація прав людини від 10 рудня 1948 року // Офіційний вісник України. – 2008. - №93. – Ст.3103. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

  3. Анищенко Д. Т. Отмена срочной службы в армии, и создание контрактной армии / Петиція №22/053886-еп Президенту України. – 24 травня 2019. – URL:https://petition.president.gov.ua/petition/53886

  4. Отмена воинской повинности / Общедоступная группа Facebook. – Facebook © 2019. – URL: https://www.facebook.com/groups/freearm/

 

 
Ваше мнение очень важно Что думаете о "Почесне рабство"

Напишите Ваше мнение в комментарии